top of page

Bestuur

bgImage


Marij zomer 2023.jpg

Marij Goote Capel

VOORZITTER

Ondernemer, therapeut, hiker, mem.
Ik draag het DoarpsSintrum een warm hart toe omdat ik het heel belangrijk vind dat de voorzieningen in Donkerbroek behouden blijven en daarnaaast toeko
mstbestendig zijn.
Elkaar ontmoeten, samen dingen ondernemen, samen bewegen, dat zijn de dingen die het leven leuk maken. 

Na het schrijven van het plan waarmee het krediet van de Gemeente Ooststellingwerf verkregen is eind 2019, wilde ik dan ook graag plaatsnemen in het bestuur dat het vervolg vormgeeft!

Oeds de Jong

PENNINGMEESTER

Ondernemer, gezinsman

Als penningmeester ben ik blij dat we samen met de toekomstige gebruikers een zo optimaal mogelijk DoarpsSintrum kunnen realiseren. 

Een gebouw waar verenigingsleven, sport en bso samen onder één dak een passende plek krijgen. 

Een plek waar jongeren en ouderen in Donkerbroek elkaar kunnen ontmoeten. Waar ruimte is en voorzieningen zijn voor jongeren, huidige/toekomstige en oudere inwoners van Donkerbroek. 

Ik vind het behouden van de leefbaarheid in Donkerbroek erg belangrijk.

Niek Luijt

SECRETARIS

Ik ben sinds 2017 woonachtig in Donkerbroek en vind het leuk om dit project gezamenlijk te realiseren. Zo wordt er wat moois aan Donkerbroek toegevoegd, wat een impuls geeft aan het dorp en ik leer zo ook wat van het dorp en de mensen.

© DoarpsSintrum Donkerbroek 2021 

Volg ons ook op Facebook! 

bottom of page